Ζωγραφίστε, παιξτε ή σχεδιάστε με κιμωλία. Χρησιμοποιήστε χρώματα και μπογιές για να δημιουργήσετε εικόνες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του πινακα όπου εσείς επιθυμείτε. Περιλαμβάνει: 3 δοχεία χρωμάτων, διπλής όψης καβαλέτο με μαυροπίνακα, μαγνητικό πίνακα και χαρτί σε ρολό.

Από 3 Ετών και πάνω