Ο Τίτο η Χελώνα μετακινείται με χαλαρό τρόπο, με το κέλυφος του να κυλίεται και να περιστρέφεται, καθώς τα μικρά μαθαίνουν να περπατούν και να ζυγίζουν.

Από 12 Μηνών και πάνω