Διαδραστικό Τηλέφωνο & Πιάνο

Παρακαλώ; Ποιος είναι στο τηλέφωνο; Να σας παίξω και κάτι στο πιάνο καθώς μιλάμε!

Ηλικιακή Ζώνη: Από 1 Έτους και πάνω